Turun Keskustan ohjelma kunnallisvaaleihin 2017
Kaupunki kotoisaksi
Huolenpitoa - huomennakin

Turkua on johdettava avoimesti

Turkulaisten tarpeet on otettava kaupungin toiminnan lähtökohdaksi. Kaupungin asukkaita pitää kuulla heitä koskevissa asioissa.

Turun päätöksenteon läpinäkyvyyttä tulee lisätä. Nyt kehitys on ollut käytännössä päinvastaista. Tarvitsemme vuorovaikutusta ja uusien ehdotusten avarakatseista arviointia.

On välttämätöntä johtaa kaupunkia siten, että toteutunutta tilannetta kaupungin toiminnassa verrataan siihen, mihin alun perin pyrittiin ja mihin sitouduttiin.

Turun kaupungin talous, hallinto ja organisaatio tulee sopeuttaa muutokseen siten, että valtaa ei keskitetä hallituksen jaostoihin kolmelle palkkasuhteessa olevalle poliitikolle vaan kaikki toimivat tasavertaisesti luottamushenkilönä.

Kaupungin hallinnossa on yhä yksinkertaistettavaa. Koko organisaation on perustuttava tiedolla johtamiseen, jossa on selkeä työnjako. Luottamushenkilöt vastaavat päätöksenteosta ja viranhaltijat valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta.

Kaupungin työntekijät ovat organisaation suurin voimavara ja vahvuus. Siksi työhyvinvointiin tulee satsata nykyistä perusteellisemmin.

Kaupunki ei voi loputtomasti elää velaksi. Velkakirteen katkaiseminen onnistuu kun palvelujen tuottaminen perustuu konkreettisiin toimintasuunnitelmiin, joiden seuranta on mitattavissa. Seurannassa on tärkeää kuulla myös palveluiden käyttäjien näkökulma.

Talouden kokonaissopeutuksen myötä vapautuvat resurssit tulee ohjata palveluiden tuottamiseen ja toimintaan - ei hallintoon.

Kaupungin hallinto ja päätöksenteko tulee saattaa avoimemmaksi ja hallittavaksi (tytäryhtiöt)

Suurten rakennushankkeiden kustannusylitykset on saatava kuriin. On kestämätöntä, että avoimuuden puuttuessa päättäjät joutuvat toimimaan pakkoraossa vailla riittävän kestäviä perusteita kustannusten ylittymisestä.

Kaupungin ja korkeakoulujen - niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen yhteistyötä tulee tiivistää. Keskiössä on oltava opiskelija ja esimerkiksi hänen opintoihinsa liittyvät harjoittelupaikkamahdollisuudet ja työllistymisen helpottaminen.

Hyvinvointi ja peruspalvelut Turussa ja sen eri lähiöissä tehdään yhdessä

Työtä ja monikulttuurisuutta

Turvallinen arki ja viihtyisä elinympäristö kaikille turkulaisille

Turun vetovoiman lisääminen

Takaisin etusivulle