Keskustan kannanotto esitykseen tuleviksi konserniohjeiksi

Jos valtuusto hyväksyy esityksen mukaiset konserniohjeet niin tulevaisuudessa kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Palkkioista päättäminen

Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkiot määrätään yhtiökokouksessa tai säätiöiden osalta hallituksen kokouksessa konsernijaoston päättämällä tavalla. Jaoston harkinnan mukaan kokouspalkkioiden lisäksi voidaan maksaa vuosipalkkioita. Tytäryhteisöjen hallitusten sihteerien palkkiot määrätään konsernijaoston päättämällä tavalla.

Esitystä ei voi hyväksyä tilanteessa, jossa palvelujen tuottaminen tapahtuu enenevässä määrin yhtiöiden avulla.

Kun yhdeksän jäsenen jaostossa kahdella suurimmalla ryhmällä on enemmistö ja toiminta ei ole avointa, on nähtävissä, että:

Kaupunginhallituksen esitys konserniohjeeksi keskittää valtaa, vähentää avoimuutta ja luo järjestelmän, jossa valtaeliitti voi palkita itseään.

Takaisin etusivulle