Poliitikot vastuussa johtamis- ja talousongelmista

Alla ajatuksiani aloittaessani luottamustehtävät Turussa. Valitettavasti kehitys parempaan on ollut hidasta mutta myös kehitystä parempaan on matkan varrella tapahtunut.

Turun moniportainen, vallan ja vastuun suhteen epämääräinen hallinto on seurausta poliittisista päätöksistä. Pöhöttynyt ja epämääräisesti rönsyilevä hallinto on jo sinänsä johtamisongelmia aiheuttava. Ongelmien välttäminen on lähes mahdotonta kun soppaan lisätään vielä johtavien poliitikkojen ja virkajohtajien roolien hämärtyminen. Nyt esiin tulleet vaikeudet ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta niitä on vähätelty ja niistä on haluttu vaieta. Valitettavasti vaikeuksia vähätellään edelleen vaikka talous ja palvelujen kannalta tärkeät uudistukset ovat retuperällä.

Juhani Heimonen pohti (TS) aikoinaan johtamisasiaa selkokielellä. Samana päivänä Jaana Paunonen ja seuraavana päivänä Tauno Hoviranta ottivat kantaa Turun Sanomissa kotikaupunkimme johtamiseen. Heimonen nosti esiin oleellisia asioita. Paunonen toivoi hyvää johtamista ja avointa vuorovaikutusta. Hovirinta perusteli yhden johtajan mallia. Avoin keskustelu Turun johtamiseen liittyvistä asioista on tärkeää vaikka suurten muutosten aikaansaaminen jo pelkän luontaisen muutosvastarinnan takia on vaikeaa.

Uskoa myönteiseen muutokseen antavat kuitenkin orastava tyytymättömyys nykymenoon ja hyvin oman toimialansa hallitsevat viranhaltijat, joita rasittaa turhan hallinnoinnin aiheuttama paperin pyöritys. Historia osoittaa, että toisin ajattelevien aktiivisuus on saanut aikaan, kansan tuella, suuriakin muutoksia. Taloudelliset syyt ovat olleet myös usein muutosten vauhdittajana. Taloudellisten syiden vaikutus tarvittaviin uudistuksiin on kuitenkin lähes aina jälkijättöistä. Valitettavasti muutosaktiivisuus herää vasta kun palveluista joudutaan tinkimään.

Kotikaupunkimme Turun talousarvioesitys osoittaa, että entinen meno jatkuu. Hallinnoinnin menot kasvavat ja "syömävelkaa" otetaan taas rajusti. Tervehdyttämisohjelmassa etsitään keinoja omaisuuden myynnistä ja palveluiden yksityistämisestä, mutta ei esitetä mitään oleellista oman tuotannon ja hallinnon tehostamiseksi. Tällä menolla palveluista joudutaan tinkimään jo lähitulevaisuudessa. Verojen korotus ei korjaa holtitonta menoa vaan edistää sitä.

Vanhan viisauden mukaan vika on aina johdossa kun jokin ei toimi. Nyt kun johdolla ei ole pallo hallussa se on hukassa kaikilta. Vallitsevassa tilanteessa toimintaa ei johdeta hallitusti vaan päälle kaatuvat asiat johtavat toimintaa. Yrityksissä vastaava tilanne johtaa nopeasti tuhoon. Kuntasektorilla se merkitsee veron korotuksia ja syömävelkaa, joka on uhka palveluille. Turussa oleellisia muutoksia tarvitaan organisaation rakenteeseen sekä ohjaus-, seuranta-, taloussuunnittelu- ja laskentajärjestelmiin. Johtaminen pitää selkeyttää siirtymällä yhden kaupunginjohtajan ja toimiala johtajien hallintomalliin. Ohjaus-, seuranta-, taloussuunnittelu- ja laskentajärjestelmät pitää yhdistää(keskittää) muuttamalla talousarvio kustannuslaskentapohjaiseksi.

Syyllisten etsiminen ei edistä tarvittavia uudistuksia, mutta tilanteen korjaamisen kannalta syiden tunnistaminen on välttämätöntä. Peiliin katsomalla poliitikot voivat parhaiten tunnistaa tehdyt virheet eli syyt syntyneeseen tilanteeseen. Peiliin katsominen vaatii päättäjiltä paljon ja suunnan muutos vielä enemmän. Vaikeinta lienee tunnustaa omat virheet ja löytää riittävä enemmistö tukemaan virkavastuulla toimivaa yhden kaupunginjohtajan mallia. Vaikeutta lisää Turun kaksinapainen poliittinen asetelma, jossa kahden valtapuolueen erilaisten näkemysten yhteen sovittaminen kabineteissa tuottaa ns. nahkapäätöksiä. Näissä neuvotteluissa kuntalain edellyttämä avoimuus ja demokratia toteutuvat huonosti. Onko niin, että kahden väliset salamyhkäiset edut menevät kuntalaisten etujen edelle?

Jarmo Laivoranta
Ent. kansanedustaja (Kesk.) ja Turussa asuva yrittäjä

Takaisin etusivulle