Samat tavoitteet - eri keinot

Jarmo

Vaaliohjelmien ja kahdeksan vuoden kokemuksella Turun päätöksenteosta uskallan väittää, että kaikilla on yhteinen tavoitetila huolehtia turkulaisten hyvästä arjesta. Eli tavoite vetovoimaisuuden lisäämisestä edistämällä hyvinvointia on yhteinen.

Erot löytyvät keinoista miten edistetään hyvän arjen keskeisiä tekijöitä: tervettä taloutta, inhimillisyyttä, osallisuutta, viihtyisää ja turvallista elinympäristöä sekä luottamusta päätöksentekoon.

Turkulaiset ansaitsevat

Tavoitteet ja keinot

1. Talous tasapainotetaan heikentämättä palveluja

Se edellyttää, että:

Keskeinen muutos nykyiseen verrattuna:

2. Inhimillisyyttä edistetään ehkäisemällä syrjäytymistä tavalla, joka tasapainottaa taloutta

Se edellyttää, että:

Miten hyvinvoinnin lisääminen tasapainottaa taloutta?

3. Osallisuutta lisätään kaikessa toiminnassa siirtymällä avoimeen tiedolla johtamiseen

(Päiväkodit, koulut, yhtiöt, hankinnat, avustukset, palkat ja palkkiot)

Se edellyttää, että:

4.Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö varmistetaan osallistamalla asukkaat suunnitelmien laatimiseen.

Lähtökohtamme on, että:

5. Luottamus päätöksentekoon palautetaan etsimällä yhdessä parhaat mahdolliset ratkaisut

Se edellyttää, että:

6. Lisätään Turun vetovoimaa johdonmukaisella ja joustavalla päätöksenteolla, joka luo mahdollisuuksia

Takaisin etusivulle