Osallisuus estetään byrokratialla

Osaltamme vaikutimme, että valtuusto teki toiminta- ja hallintomallin uudistamiseen liittyvän yksituumaisen linjauksen, että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet yhdistetään osaksi normaalia toimintaa. Meillä oli myös esitys, miten se toteutetaan.

Lähtökohtamme oli, että linjaus edellyttää, että vaikuttamisen pitää olla ihmisten tarpeista lähtevää asioihin keskittyvää suoraa kanssakäymistä valmistelusta, päätöksistä ja toteuttamisesta vastuussa olevien kanssa. Siinä ei saa olla asioita hidastavia välikäsiä ja turhauttavaa muodollisuutta.

Kolmen suuren puolueen voimin asia kuitenkin vesitettiin. Kaupunginjohtajan pomopakettiesityksen mukaan perustettiin asiakkuus- ja osallisuuspäällikön virka. Hänelle ja hänen johtamilleen henkilöille "ulkoistettiin" osallisuuden kaupunkitasoinen edistäminen ja johtaminen.

Saman esityksen mukaan johtamisesta "ulkoistettiin" myös strategia/kehittäminen ja viestintä sekä vetovoimatoiminnot. Näille kaikille kolmelle toiminnolle palkattiin pomo, joilla on alaisia, jotka pyörittävät moniselitteisiä ohjelmia ja luovat katteettomia mielikuvia.

Hallintokoneiston tehtävänä on varjella päättäjiä kansalaisten arjelta ja yrittää antaa sellainen vaikutelma, että nyt asioihin voi vaikuttaa. Tämä teatteri on taas vaalien alla käynnissä ja luvataan, että syksyllä käynnistetään alueiden osallisuustoiminta.

Tämän teatterin esitykset noudattavat samaa kaavaa kuin edellisten kuntavaalien alla. Valitettavasti mitään muutosta paremman osallisuuden toteutumisesi ei ole tapahtunut. Päinvastoin nyt ollaan uudistamassa hallintosääntöä tavalla, joka keskittää vallan kahdelle suurimmalle ryhmälle.

Toteutuessaan se heikentää demokratian toimivuutta ja lisää kustannuksia. Kummallista on se, että avoimuuden puolesta puhuvat vihreät tukevat tätä vallan keskittämistä kolmelle palkkasuhteessa olevalle poliitikolle. Ei ihme, jos luottamus politiikkaan ja into äänestämiseen hupenee.

Jarmo Laivoranta
Turun keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Takaisin etusivulle